POVINNOSŤ DODRŽIAVANIA NASLEDUJÚCICH HYGIENICKÝCH OPATRENÍ

Dovolíme si Vás upozorniť na POVINNOSŤ dodržiavať nasledujúce hygienické opatrenia. V prípade ich nedodržiavania budete z prevádzky vylúčený:OPATRENIA

ĎAKUJEME

OPATRENIA