Úplne zatvorenie prevádzky Internetovej PC Herňe K-Net

Lúčime sa 🙁

Týmto by sme Vám chceli popriať všetko dobré v Novom Roku 2021 a poďakovať sa za Vašu priazeň v minulom roku.
Žiaľ okolnosti okolo opatrení doniesli svoje trpké ovocie a my sme sa po takmer roku snahy o udržanie otvorenia prevádzky podľahli a  rozhodli s ťažkým srdcom, že sa s Vami rozlúčime.

Týmto oznamujem úplne zatvorenie prevádzky K-Net a čoškoro ponúkneme naše počítače na predaj za zaujímavé ceny.

Za pochopenie Ďakujeme