K-Net CSGO LAN – Všeobecné pravidlá

1. časť - Obecné pravidlá pre K-Net CSGO LAN

Tu uvedené pravidlá sú zaväzujúce pre všetkých uživateľov (návštevníkov) K-Net ligy. Svojim prihlásením do ligy uživateľ(ka) potvrdzuje, že pravidlá si prečítal(a) a porozumel(a) im a bude ich po celú dobu ligy dodržovať.

Hráči sa chovajú s rešpektom k svojím súperom a riadia sa podľa všeobecného morálneho kódexu, či už na našom portáli priamo pri zápasoch alebo na stránke portálu. Ak sa nebude hráč správať podľa zásad slušného správania, musí počítať s následnou diskvalifikáciou jeho tímu zo súťaže do konca trvania súťaže, alebo iba vylúčením jeho osoby z tímu do konca trvania súťaže.

Pravidlá sa môžu v priebehu ligy meniť a doplňovať a preto doporučujeme hráčom pravidelne čítať tieto pravidlá. O zásadných zmenách vás budeme informovať v novinkách.

2.časť - Pravidlá súťaže

Systém ligy:

Hrá sa 5on5
 Systémom MR 15 (prvá strana súčtom bodov do 15, následne tím ktorý získava 16 bod - vyhráva)
 Hrá sa 1 mapa
 Rozhodnutie strán sa koná pomocou knife roundu
 Minimálny počet hráčov, ktorí možu nastúpiť na zápas je 4
 Minimálny počet hráčov, ktorí možu dohrať zápas je 3

Výzva a dodanie IP:

Za platného hráča ktorý može odohrať zápas sa považuje hráč, ktorý vstúpil do tímu najneskôr do času výzvy.
 Tím musí nastúpiť do 10 minút od začiatku výzvy.
 Tím, ktorý zabezpečuje server musí dodať platnú IP s platným heslom najneskôr do 5 minút od výzvy (výzva bude na 12:00, tím musí dodať IP do 12:05).
 Ak tím nedohrá zápas tj. leftne - nemá žiadny nárok na protest.

Povinnosti pred zápasom:

Pred spustením zápasu musia oba tímy súhlasiť, že sú pripravené (rdy), avšak to platí len v prípade keď sa nevyčerpal limit pre dostavenie.
 Vytvorte si status, v prípade nečakaného leftu, pri každej zmene hráča počas zápasu sa odporúča urobiť status znova.
 Každý hráč je povinný točiť demo z celého zápasu (od nožíkového kola).
 Ak dôjde k odpojeniu hráča alebo sa napojí ďaľší hráč, je povinný točiť ihneď demo.

Štruktúra zápasu:
 Hrá sa systémom každý z každým vždy v sobotu v prevádzke PC Herňe K-Net
 Zo základnej ligy postupuje 8 týmov do play-off
 Play-off sa odohrá po "tréningovej" mesačnej prestávke v určené 2 po sebe idúce dni.

Knife round
 Jedinou použitelnou zbraňou je knife.
 Knife round sa musí vykonávať pri $800 (mp_startmoney 800).
 V prípade úmyselného zdržiavania časového limitu jedného tímu, druhý tím získava možnosť výberu strany.
 V prípade použitia zbraní alebo granátov (ubratie HP súperovi), druhý tím získava možnosť výberu strany.
 Je zakázané ísť na zakázané pozície alebo pozície zdržujúce časový limit.

Samotná hra (live)
 Po zmene strán správca serveru zaháji hru tromi reštartmi (mp_restargame 1).
 Oznámi do say-u, že zápas sa začal /LIVE/.
 Obidva tímy sú povinné po skončení strany vytvoriť screenshot s viditeľným GH a GG skóre s tabuľkou a STATUS.

Prerušenie zápasu, pád serveru, pauza.

Každý tím má nárok na 1 pauzu.
 Pauzu je nutné ohlásiť kedykoľvek počas kola druhému tímu a následne ďaľšie kolo pauzu spustiť iba vo freezetime.
 Pauzu je možné využiť až po prvom kole od zahájenia zápasu (live).
 V prípade predčasného ukončenia pauzy, tím, ktorý žiadal pauzu musí oznámiť druhému tímu, že je pripravenený a správca serveru je povinný ihneď ukončiť pauzu a pokračovať v zápase. Ak by nastala situácia, že druhý tím nieje pripravený a prvý tím trvá na ukončení pauzy, pauza sa musí ukončiť a podľa možnosti si môže druhý tim vyžiadať pauzu v ďaľšom kole.
 Ak dôjde k výpadku servera počas hry, odohrajú sa zvyšné kolá na náhradnom serveri, na ktorom sa dohodnú oba tímy.
 Pokiaľ dôjde k výpadku servera do 3. odohratého kola, bude daná strana zopakovaná celá.
 Pokiaľ dôjde k výpadku servera od 4. odohratého kola, zápas bude pokračovať s nastavením mp_startmoney 5000.

Po ukončení zápasu:

Po odohraní zápasu sú tímy povinné dodať screenshoty s výsledkami a statusom do 24 hodín od výzvy.
 Výsledky je možné si potvrdiť po 24 hodinách, ak druhý tím odmieta výsledok potvrdiť.

3. časť - Zákazy

Zákazy:

Je zakázané použitie akéhokoľvek externého softwaru, zosilnených zvukov či scriptov ovplyvňujúcich vlastnostni hry Counter-Strike a zvýhodnovanie sa tak oproti ostatným hráčom.

Zákazy v hre:

Je zakázané nakúpiť viac ako 4 granáty.